Niet-ionische surfactants

Niet-ionische oppervlakteactieve stoffen hebben een elektrisch ongeladen hydrofiel deel van het molecuul. Hierdoor kunnen ze worden gecombineerd met alle andere klassen oppervlakteactieve stoffen, universeel gebruikt, minder gevoelig voor waterhardheid en beter verdragen door de huid dan bijvoorbeeld anionische oppervlakteactieve stoffen. Ze zijn goed geschikt voor het verwijderen van organisch, olieachtig vuil.

De oplosbaarheid in water van niet-ionische oppervlakteactieve stoffen is gebaseerd op waterstofbindingen en is daarom afhankelijk van de temperatuur. Dit beïnvloedt onder andere het schuimgedrag en de reinigingskracht.

Veel voorkomende parameters die voorkomen in verband met niet-ionische oppervlakteactieve stoffen zijn het troebelingspunt en de HLB-waarde (hydrofiel-lipofiel evenwicht). Deze geven informatie over toepassingseigenschappen bij bepaalde temperaturen of het vermogen om emulsies te vormen. Aangezien deze waarden echter betrekking hebben op de subgroep vetalcohol ethoxylaten, zijn ze niet universeel toepasbaar op alle niet-ionische oppervlakteactieve stoffen.