Tensidol® SLS

Zwavelzuur, C12-14 alkyl esters, natriumzouten, op basis van hernieuwbare grondstoffen, vrij van conserveermiddelen.

Identificatie
Productcode:  1009948
INCI:  natriumlaurylsulfaat
REACH:  01-2119489463-28-XXXX
CAS:  85586-07-8

Toepassingen
Oppervlakteactieve stof op anionische basis, voor zowel vaste als vloeibare was- en reinigingsmiddelen in home care en cosmetica.
Sterk schuimend.

Kwaliteiten
– Goed schuimend vermogen.
– Zeer goed oplosbaar in water.
– Gemakkelijk te doseren en eenvoudig te verwerken.
– Als alternatief voor SLES in natuurlijke cosmetica of biologische reinigingsmiddelen.

Specificaties
Uiterlijk bij 20°C:  Heldere vloeistof.
Molaire massa:  ca. 305 gr/mol
Inhoud werkzame stof:  ca. 30%
Dichtheid:  ca. 1,04 kg/l
Conserveermiddel:  nee.
pH product:  ca. 12,3
CMC (23°C):  ca. 500/600 mg/l
Natriumsulfaat:  max. 0,5%

Opslag en houdbaarheid
Temperatuur:  20 – 45°C, beschermen tegen vorst.
Verpakkingsmateriaal:  Zuur- en corrosiebestendig.
Overige:  Bruinachtig residu kan optreden tijdens opslag. Dit verdwijnt door het product door te roeren.

Indien op de juiste manier bewaard in de originele verpakking kan Tensidol® SLS minimaal 12 maanden worden bewaard.

Correspondeert met EU regulatie (EC) 648/2004 over wasmiddelen.
Voor advies over veilig gebruik, handling, transport en verwijdering; raadpleeg te allen tijde het label en veiligheidsinformatieblad.

Tensidol SLS:
⚫⚫
Europese detergentenverordening EG 648/2004
Cosmetica verordening
EU Ecolabel
Ecocert
Cosmos
NCP
RSPO

      


*Bio-gebaseerd aandeel:
◯◯◯ niet bio-gebaseerd (<5%)
⚫◯◯ gedeeltelijk bio-gebaseerd (5-50%)
⚫⚫◯ overwegend bio-gebaseerd (50-95%)
⚫⚫⚫ volledig bio-gebaseerd (> 95%)

Tensidol® SLS is verkrijgbaar in volgende verpakkingen:

IBC container/ multibox
1000 liter

Drums/ vaten
200 liter (per 4 stuks)

Cans/ bidons
20 liter (per 24 stuks)

Bulk/ tankwagen
20.000 liter

Offerte aanvragen voor Tensidol producten?

Gratis en vrijblijvend offerte binnen één werkdag.
Enkel aanvragen voor bedrijven (B2B) worden in behandeling genomen.

Géén verkoop aan particulieren.

Contact Nederland/ België:
ViVoChem B.V.
+31 (0)546 577 774
sales@vivochem.nl

Direct online een aanvraag indienen?
Naar het aanvraagformulier.

Disclaimer
De huidige documenten en de daarin opgenomen gegevens en informatie vormen geen juridisch bindende verplichting voor BÜFA en/of ViVoChem.
De beschrijvingen, tekeningen, informatie en details zijn naar onze beste kennis opgesteld, en worden alleen gebruikt voor advies. Om rekening te houden met de individuele omstandigheden en invloeden tijdens het aanbrengen en verwerken, raden we u aan het product vóór gebruik te controleren op geschiktheid voor het beoogde doel.

Onze klanten zijn niet vrijgesteld van de verplichting tot volledige inspectie van inkomende goederen of van andere mogelijke verplichtingen. Elke uitdrukkelijke en stilzwijgende garantie is uitgesloten voor de hier beschreven producten, tekeningen, details en informatie. 

Dit geldt ook voor de garantie van een algemene bruikbaarheid evenals een garantie voor een specifieke bruikbaarheid. 
Er kan ook niet worden gegarandeerd dat het gebruik van de hier beschreven producten, tekeningen, details en informatie geen inbreuk maakt op de eigendomsrechten en auteursrechten van derden.
De huidige beschrijvingen, informatie, details en tekeningen kunnen op geen enkele manier worden gezien als onderdeel van onze verkoopvoorwaarden.