Tensidol® SLES 28%

Vetalcohol ethersulfaat, oppervlakteactieve stof op anionische basis.

Identificatie
Productcode:  1009950
INCI:  natriumlaurylethersulfaat
REACH:  01-2119488639-16-XXXX
CAS:  68891-38-3

Toepassingen
Anionische oppervlakteactieve stof voor gebruik in vloeibare wasmiddelen en reinigingsmiddelen voor huishoudelijke doeleinden.
Surfactant voor spoelproducten in de cosmetica, uitstekend schuimmiddel.

Kwaliteiten
– Goed schuimend vermogen.
– Zeer goed oplosbaar in water.
– Gemakkelijk te doseren en eenvoudig te verwerken.

Specificaties
Uiterlijk bij 20°C:  Licht viskeuze, lichtgele/ kleurloze vloeistof.
Molaire massa:  ca. 380 – 390 gr/mol
Inhoud werkzame stof:  ca. 28%
Dichtheid:  ca. 1,02 – 1,06 gr/cm3
pH product:  ca. 7,00 – 8,00

Opslag en houdbaarheid
Temperatuur:  ≤ 50°C
Verpakkingsmateriaal:  Zuurstabiel
Overige:  Container droog en goed gesloten houden.

Indien op de juiste manier bewaard in de originele verpakking kan Tensidol® SLES 28% minimaal 24 maanden worden bewaard.

Correspondeert met EU regulatie (EC) 648/2004 over wasmiddelen.
Voor advies over veilig gebruik, handling, transport en verwijdering; raadpleeg te allen tijde het label en veiligheidsinformatieblad.

Tensidol SLES 28%:
⚫⚫
Europese detergentenverordening EG 648/2004


*Bio-gebaseerd aandeel:
◯◯◯ niet bio-gebaseerd (<5%)
⚫◯◯ gedeeltelijk bio-gebaseerd (5-50%)
⚫⚫◯ overwegend bio-gebaseerd (50-95%)
⚫⚫⚫ volledig bio-gebaseerd (> 95%)

Tensidol® SLES 28% is verkrijgbaar in volgende verpakkingen:

IBC container/ multibox
1000 liter

Drums/ vaten
200 liter (per 4 stuks)

Cans/ bidons
20 liter (per 24 stuks)

Bulk/ tankwagen
20.000 liter

Offerte aanvragen voor Tensidol producten?

Gratis en vrijblijvend offerte binnen één werkdag.
Enkel aanvragen voor bedrijven (B2B) worden in behandeling genomen.

Géén verkoop aan particulieren.

Contact Nederland/ België:
ViVoChem B.V.
+31 (0)546 577 774
sales@vivochem.nl

Direct online een aanvraag indienen?
Naar het aanvraagformulier.

Disclaimer
De huidige documenten en de daarin opgenomen gegevens en informatie vormen geen juridisch bindende verplichting voor BÜFA en/of ViVoChem.
De beschrijvingen, tekeningen, informatie en details zijn naar onze beste kennis opgesteld, en worden alleen gebruikt voor advies. Om rekening te houden met de individuele omstandigheden en invloeden tijdens het aanbrengen en verwerken, raden we u aan het product vóór gebruik te controleren op geschiktheid voor het beoogde doel.

Onze klanten zijn niet vrijgesteld van de verplichting tot volledige inspectie van inkomende goederen of van andere mogelijke verplichtingen. Elke uitdrukkelijke en stilzwijgende garantie is uitgesloten voor de hier beschreven producten, tekeningen, details en informatie. 

Dit geldt ook voor de garantie van een algemene bruikbaarheid evenals een garantie voor een specifieke bruikbaarheid. 
Er kan ook niet worden gegarandeerd dat het gebruik van de hier beschreven producten, tekeningen, details en informatie geen inbreuk maakt op de eigendomsrechten en auteursrechten van derden.
De huidige beschrijvingen, informatie, details en tekeningen kunnen op geen enkele manier worden gezien als onderdeel van onze verkoopvoorwaarden.