Anionische surfactants

Lineaire alkylbenzeen sulfonzuren

Vetalcohol
sulfaten

Anionogene oppervlakteactieve stoffen hebben een negatief geladen hydrofiel deel van het molecuul. Dit is de reden voor hun goede reinigende eigenschappen. De gevormde micellen stoten elkaar af vanwege de elektrische lading en de negatief geladen oppervlakken van het te reinigen object. Dit voorkomt dat het geëmulgeerde vuil samenvloeit en voorkomt dat het opnieuw op het gereinigde oppervlak wordt afgezet. Ze zijn goed geschikt voor het verwijderen van vuildeeltjes. In het algemeen zijn anionogene oppervlakteactieve stoffen sterk schuimend en in water oplosbaar.

Afhankelijk van de structurele structuur van het lipofiele deel van het molecuul, kunnen deze oppervlakteactieve stoffen meer of minder gevoelig zijn voor waterhardheid en kunnen ze moeilijk tot onoplosbare complexen vormen met positief geladen calcium- of magnesiumionen. Een soortgelijk effect kan optreden in combinatie met kationogene oppervlakteactieve stoffen en moet daarom worden vermeden.