Tensidol® CAPB

Cocamidopropylbetaïne

Identificatie
Productcode:  1009951
INCI:  cocamidopropylbetaïne
REACH:  01-2119488533-30-XXXX
CAS:  97862-59-4

Toepassingen
Co-surfactant voor gebruik als handafwasmiddel, oppervlaktereinigingsmiddel, polijstmiddel, luchtverfrisser, douchegel, shampoo.

Kwaliteiten
– Verbetert het huidgevoel.
– Sterke schuimvorming, schuimstabilisatie.
– Verdikkend in combinatie met aniogene surfactants.
– Maakt haren makkelijk doorkambaar en vermindert de elektrostatische lading.

Specificaties
Uiterlijk bij 20°C:  viskeuze vloeistof
Gehalte:  ca. 37 – 42%
pH product:  ca. 4,50 – 5,50
Water:  ca. 52 – 56%

Opslag en houdbaarheid
Temperatuur:  ≤ 50°C
Verpakkingsmateriaal:  Zuurstabiel
Overige:  Container droog en goed gesloten houden.

Indien op de juiste manier bewaard in de originele verpakking kan Tensidol® CAPB minimaal 24 maanden worden bewaard.

Correspondeert met EU regulatie (EC) 648/2004 over wasmiddelen.
Voor advies over veilig gebruik, handling, transport en verwijdering; raadpleeg te allen tijde het label en veiligheidsinformatieblad.

Tensidol CAPB:
⚫⚫
Europese detergentenverordening EG 648/2004
Cosmetica verordering
EU-Ecolabel
Ecocert
Cosmos
 


*Bio-gebaseerd aandeel:

◯◯◯ niet bio-gebaseerd (<5%)
⚫◯◯ gedeeltelijk bio-gebaseerd (5-50%)
⚫⚫◯ overwegend bio-gebaseerd (50-95%)
⚫⚫⚫ volledig bio-gebaseerd (> 95%)

Tensidol® CAPB is verkrijgbaar in volgende verpakkingen:

IBC container/ multibox
1000 liter

Drums/ vaten
200 liter (per 4 stuks)

Cans/ bidons
20 liter (per 24 stuks)

Bulk/ tankwagen
20.000 liter

Offerte aanvragen voor Tensidol producten?

Gratis en vrijblijvend offerte binnen één werkdag.
Enkel aanvragen voor bedrijven (B2B) worden in behandeling genomen.

Géén verkoop aan particulieren.

Contact Nederland/ België:
ViVoChem B.V.
+31 (0)546 577 774
sales@vivochem.nl

Direct online een aanvraag indienen?
Naar het aanvraagformulier.

Disclaimer
De huidige documenten en de daarin opgenomen gegevens en informatie vormen geen juridisch bindende verplichting voor BÜFA en/of ViVoChem.
De beschrijvingen, tekeningen, informatie en details zijn naar onze beste kennis opgesteld, en worden alleen gebruikt voor advies. Om rekening te houden met de individuele omstandigheden en invloeden tijdens het aanbrengen en verwerken, raden we u aan het product vóór gebruik te controleren op geschiktheid voor het beoogde doel.

Onze klanten zijn niet vrijgesteld van de verplichting tot volledige inspectie van inkomende goederen of van andere mogelijke verplichtingen. Elke uitdrukkelijke en stilzwijgende garantie is uitgesloten voor de hier beschreven producten, tekeningen, details en informatie. 

Dit geldt ook voor de garantie van een algemene bruikbaarheid evenals een garantie voor een specifieke bruikbaarheid. 
Er kan ook niet worden gegarandeerd dat het gebruik van de hier beschreven producten, tekeningen, details en informatie geen inbreuk maakt op de eigendomsrechten en auteursrechten van derden.
De huidige beschrijvingen, informatie, details en tekeningen kunnen op geen enkele manier worden gezien als onderdeel van onze verkoopvoorwaarden.