Amfotere surfactants

In het geval van amfotere oppervlakteactieve stoffen heeft het hydrofiele deel van het molecuul zowel een negatieve als een positieve lading, die elkaar neutraliseren. Afhankelijk van de structuur kunnen deze worden gelokaliseerd en gestabiliseerd bij verschillende dichtheden in het molecuul. 

Afhankelijk van de pH van de formulering kunnen sommige van de amfotere oppervlakteactieve stoffen in hun lading worden beïnvloed. Zure formuleringen kunnen een ladingsverschuiving in het positieve bereik veroorzaken. De oppervlakteactieve stof gedraagt zich dan op dezelfde manier als een kationische surfactant. 

In een ander geval kan de basisomgeving leiden tot een negatieve ladingsverschuiving, de oppervlakteactieve stof zal zich dan gedragen op dezelfde manier als een anionische surfactant.

In combinatie met anionische oppervlakteactieve stoffen hebben amfotere surfactants een verdikkend, schuimverhogend/ stabiliserend effect en kunnen ze de huidtolerantie verbeteren.

Ze worden vaak gebruikt als co-oppervlakteactieve stoffen om synergetische effecten te benutten, om oppervlakken te conditioneren of, bijvoorbeeld, om de statische opbouw van haar te verminderen.